1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Bio2Care) 27 Απριλίου 2018 119
2 Πρόχειρος Διαγωνισμός Ανάθεσης Παροχής Υπηρεσιών για το έργο Bio2Care 15 Φεβρουαρίου 2018 396
3 Σχολικός Διαγωνισμός Ζωγραφικής 2017 για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. 20 Μαρτίου 2017 640
4 Σχετικά με το υπό κατασκευή αρδευτικό δίκτυο Ερατεινού-Πέρνης (Δέλτα Νέστου) 13 Μαρτίου 2017 609
5 Δελτίο Τύπου Πανελλαδικού Συλλόγου Εργαζομένων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 05 Αυγούστου 2016 1761
6 Γιορτή Πουλιών 2015 07 Οκτωβρίου 2015 1662
7 Ανάρτηση Πινάκων κατάταξης και απορριπτέων , για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου Π.Ε Βιολόγου σύμφωνα με την Ανακοίνωση ΣΟΧ1/2015 28 Αυγούστου 2015 706
8 Προκήρυξη Βιολόγου ΣΟΧ1-2015 04 Αυγούστου 2015 2568
9 Διαγωνισμός Ζωγραφικής ΕΠΑΜΑΘ 2015 07 Μαΐου 2015 2441
10 Ανακοίνωση Δακτυλιώσεων Άνοιξη 2015 09 Απριλίου 2015 2392

Σελίδα 1 από 11